Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Onkologická ambulancia

Komplexná onkologická liečebno-preventívna starostlivosť s najmodernejším vybavením.

Zabezpečuje komplexnú liečebno preventívnu starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami pacientov dospelého veku, okrem hematologických malignít. Indikuje a aplikuje chemoterapiu a biologickú liečbu. Taktiež podávame symptomatickú terapiu u pacientov terminálnom štádiu ochorenia. Taktiež vykonávame konziliárne onkologické vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici a preventívne okologické vyšetrenia. Realizujeme abdominálne a pleurálne punkcie u onkologických pacientov.

_DSC8457.jpg

Výkony

  • odber biologického materiálu
  • podávanie chemoterapie, biologickej liečby,
  • podávanie infúznej symptomatickej terapie,
  • abdominálne, pleurálne punkcie u onkologických pacientov,
  • konziliárne onkologické vyšetrenia,
  • preventívne onkologické prehliadky, 

_DSC8451.jpg

Ambulantné hodiny

   
Utorok
 7:00 - 14:00
Streda
 7:00 - 14:00

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n. o.
ul. Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Poloha: na  prízemí budovy nemocnice ( pavilón OAIM, laboratória)
vchod i bezbariérový vchod z boku budovy

Lekári: MUDr. Alexandra Szabová
Sestra: Mgr.E.Griačová

Telefónne číslo do ambulancie:  038 /  7473 317    

_DSC8398.jpg