Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Lôžková časť má 36 lôžok  a je zložená z časti oddelenia muži a ženy. Obidve strany oddelenia majú izby vybavené 3 a 4 lôžkami. Na každom oddelení sú 2 izby jednoposteľové s nadštandardným nábytkom a sprchou.

Detské oddelenie

Detské oddelenie v Partizánskej nemocnici s poliklinikou poskytuje diagnostiku a liečbu pre všetkých detských pacientov z okresu vo veku od 0 do dovŕšenia 19 roku.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Oddelenie má 24 lôžok, zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení ženských reprodukčných orgánov od narodenia po starobu, prevenciou a liečbou tehotných žien a pôrodníckou činnosťou.

Interné oddelenie

Hlavnou úlohou interného/vnútorného lekárstva je poskytovanie diagnosticko – liečebno – preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s náväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie vykonáva komplexnú neurologickú a terapeutickú starostlivosť v nepretržitej prevádzke všetkých neurologických ochorení. Starostlivosť je zabezpečená v nemocničnej lôžkovej časti, v ambulantnej časti. Pozostáva z 1 samostatnej ošetrovacej jednotky s počtom 25 lôžok.

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OMIS - oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (bývalé OAIM)  poskytuje zdravotnícku starostlivosť na týchto úsekoch: resuscitačná a intenzívna starostlivosť, anestetická starostlivosť a ambulantná starostlivosť. Starostlivosť poskytujeme na 11 lôžkach.

Oddelenie dlhodobo chorých

ODCH poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie sa prijímajú pacienti nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj mladší pacienti vyžadujúci dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

Rádiologické oddelenie

RDG oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené