Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

Zakladateľ
Svet zdravia, a.s.

Správna rada
Predseda správnej rady Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda správnej rady Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen správnej rady Mgr. Ján Janovčík

Dozorná rada
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
MUDr. Helena Kúdelová
Erich Dvonč
Juraj Krasula
Tomáš Merašický
PhDr. Mária Janíková
Ing. Dáša Jakubíková
Ing. Iveta Matejovová
Mgr. Mária Hazuchová
Mgr. Oľga Púchovská

Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Michal Orihel, PhD. -  riaditeľ
MUDr. Gabriel Krbúšik - námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Oľga Púchovská - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť