Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Anesteziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia zabezpečuje liečbu pacientov s chirurgickými ochoreniami, akútne stavy, kontroly po operačných zákrokoch, konziliárne vyšetrenia i príjem na oddelenie.

Detská ambulancia

Príjmová detská ambulancia je súčasťou detsko-kojeneckého oddelenia. V rámci ambulancie sa realizujú príjmy pacientov na hospitalizáciu. Zabezpečuje kontrolné vyšetrenia pacientov po hospitalizácii a predoperačné vyšetrenia. Súčasťou činnosti detskej ambulancie je aj poskytovanie konziliárnych služieb ostatným klinickým pracoviskám v Nemocnici na okraji mesta, n. o Partizánske, ale aj spádovým pediatrom.

Detská gastroenterologická ambulancia

Poskytuje služby detskej gastroenterologickej ambulancie: diagnostiku a liečbu chorôb tráviaceho traktu u deti od novorodeneckého veku do 19 roku veku dieťaťa.  Vyšetrujeme  deti s chorobami a poruchami zažívacieho traktu, na základe doporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo po hospitalizácii na detskom oddelení.

Diabetologická ambulancia

Diagnostikuje, klasifikuje a lieči všetky typy diabetu. Vykonáva poradenstvo pri režimovej liečbe, diabetickej diéte, liečbe inzulínom i per orálnymi antidiabetikami. Venuje sa diagnostike a liečbe neskorých diabetických komplikácií.

Gastroenterologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje diagnostiku a liečbu ochorení  tráviaceho traktu-pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická pôrodnícka ambulancia zastrešuje  príjmovú ambulanciu, ambulanciu rizikovej gravidity a ambulanciu plánovaného rodičovstva. Podľa platnej koncepcie gynekológie a pôrodníctva poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientkam pri všetkých ochoreniach ženských pohlavných orgánov vrátane sterility, porúch menštruačného cyklu, klimakterických problémov a zápalových ochorení. Poskytuje odbornú starostlivosť pacientkam s hroziacim potratom alebo predčasným pôrodom.

Infektologická ambulancia

Infektologická ambulancia  je špecializované ambulantné zariadenie pre infekčné choroby a antiinfekčnú liečbu. Zabezpečuje ambulantnú  diagnostickú, liečebnú a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s infekčným ochorením a rekonvalescentov pre spádovú oblasť Partizánske a okolie. Podieľa sa na prevencii a profylaxii infekčných chorôb, poskytuje konzultačnú činnosť v problematike antiinfekčnej terapie.

Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je odbor zameraný na prevenciu, diagnostiku, prognózu a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Je komplexným a integrujúcim odborom medicíny, ktorá zahŕňa jednotlivé medicínske subšpecializácie.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia zabezpečuje komplexnú starostlivosť / prevencia, diagnostika a liečba /, o pacientov s ochorením srdcovocievneho systému. Zabezpečuje kompletnú neinvazívnu kardiologicko-angiologickú diagnostiku v rámci funkčnej diagnostiky. Taktiež zabezpečuje konziliárnu činnosť pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici.

Neurologická ambulancia I.

Ambulancia vykonáva činnosť príjmovú, konzultačnú , vertebrologickú poradňu, diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení, záchvatových ochorení mozgu, bolestí hlavy, nervovosvalových ochorení.

Neurologická ambulancia II.

Ambulancia vykonáva činnosť príjmovú, konzultačnú , vertebrologickú poradňu, diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení, záchvatových ochorení mozgu, bolestí hlavy, nervovosvalových ochorení.

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení  dýchacích ciest s vedľajšími prínosovými dutinami, s ústrojenstvom čuchovým, hlasovým, prehĺtacím, liečbou sluchového a vestibulárneho ústrojenstva v dospelom aj detskom veku.

TARCH ambulancia

Ambulancia zabezpečuje pľúcne vyšetrenia pre dispenzarizovaných, ale aj akútnych pacientov. Vykonáva aj pľúcne konziliárne vyšetrenia pre oddelenia nemocnice. Zameriava sa na nešpecifické ochorenia – chronická bronchitída, astma bronchiale, fibrózy pľúc, zápaly pľúc.Špecifické ochorenia – TBC pľúc.

Urologické ambulancia

Poskytuje komplexnú urologickú starostlivosť a poradenstvo s ohľadom na maximálny komfort pre pacientov.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené