Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Novozrekonštruovaná kuchyňa v nemocnici Partizánske

V pondelok 22.augusta sa oficiálne, za účasti primátora mesta Partizánske Jozefa Božika, odovzdala do užívania zrekonštruovaná prevádzka kuchyne v nemocnici Svet Zdravia Partizánske.

Po šesťdesiatich rokoch prevádzky bola kuchyňa takmer v pôvodnom stave. Okrem hygienickej maľovky a doplnenia technologického vybavenia sa v nej takmer nič nezmenilo. Nevyhnutná rekonštrukcia prebiehala počas letných prázdnin.


Kuchyňa_po_rekonštrukcii.JPG

S podporou vedenia mesta Partizánske i ústretovosti vedenia II.ZŠ,  si nemocnica prenajala školskú kuchyňu pri II.ZŠ R.Jašíka. Stravu pre pacientov i zamestnancov dovážala. Zrealizovali sa potrebné dispozičné zmeny v rámci prevádzky, kompletne nové rozvody elektrickej energie, vody, plynu, nové podlahy, keramické obklady, nové okná, nová sanita, osvetlenie. Pribudlo nové prístrojové vybavenie –  plynová panvica,  plynový sporák, umývacie drezy, obslužné vozíky. Potrebnou renováciou prešli pracovné stoly i ostatné vybavenie prevádzky.

„Táto investícia je jedným so systémových krokov, ktoré vedenie nemocnice realizuje v snahe skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice. Nemenej dôležité pre nás i výrazné zlepšenie pracovného prostredia  pre pracovníčky kuchyne“, konštatoval riaditeľ nemocnice Michal Orihel.

Primator J.Božik, riad.nem.M.Orihel.JPG

Zrealizovaná investícia vo výške 69 tis Eur bez DPH sa uskutočnila v plánovanom termíne za čo patrí vďaka nielen realizátorovi, ale i Jurajovi Kramárovi a jeho úseku technicko-hospodárskych činností nemocnice. Na  120 % zvládol svoju náročnú úlohu,  v sťažených podmienkach, i 10 členný kolektív oddelenia liečebnej výživy a stravovania pod vedením vedúcej stravovacej prevádzky Gabriely Černekovej.                                           

Rekonštrukciou sa výrazne zlepšili hygienické podmienky pre prípravu stravy pacientom a personálu. Prevádzka zodpovedá súčasným požiadavkám na stravovacie zariadenie i z hľadiska systému výdaja stravy pacientom a personálu.

DSCN7910.JPG