Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Biele srdce pre zdravotné sestry v nemocnici Partizánske

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Biele srdce je ocenenie vyjadrujúce charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Topoľčanoch udelila tento rok túto cenu našim kolegyniam Mgr. Zuzane Šrámkovej vedúcej sestre gynekol.-pôrodníckeho oddelenia a Mgr. Janke Koperovej vedúcej sestre Interného oddelenia.

Svojou dlhoročnou dôslednou a svedomitou prácou sú príkladom pre ostatné kolegyne. Vedú svoje tímy k tomu, aby pracovali k spokojnosti pacientov.

biele srdce1.jpg