Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Partizánska nemocnica otvára novú onkologickú ambulanciu

Región hornej Nitry patrí medzi regióny s najvyšším počtom novo diagnostikovaných onkologických ochorení v rámci Slovenska. Napriek tomu dostupnosť ambulantnej liečby bola dlhodobo nevyhovujúca a pacienti najmä z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou doteraz museli dochádzať na vzdialenejšie pracoviská. Od stredy tohto týždňa nemocnica Svet zdravia Partizánske otvára novú onkologickú ambulanciu, ktorá bude poskytovať komplexnú onkologickú terapiu s výnimkou rádioterapie. Nové pracovisko, ktoré si vyžiadalo investície v hodnote takmer 30 000 eur, sa bude zameriavať aj na preventívne prehliadky.

_DSC8457.jpg

Onkologickí pacienti v novovytvorených priestoroch budú mať k dispozícii 4 ambulantné lôžka, plnohodnotný bezbariérový prístup (vrátane nových sociálnych zariadení pre imobilných pacientov) a harmonický interiér.

„Naša nemocnica má ambíciu poskytovať v oblasti onkologickej liečby služby pre širšiu spádovú oblasť v tomto momente pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Snažili sme sa vytvoriť také podmienky, aby pre pacientov najmä z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou bolo toto pracovisko bližšie, komfortnejšie a s dobrým odborným zázemím. Veríme, že v dohľadnom čase sa dohodneme na zazmluvnení ambulancie aj s ostatnými dvomi zdravotnými poisťovňami, aby sme tak sprístupnili jej medicínske služby všetkým poistencom,“ spresnil Michal Orihel, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Partizánske.

_DSC8382.jpg

Nová ambulancia bude každý utorok a stredu (od 7.00 do 14.00 hod.) poskytovať komplexnú onkologickú liečbu s výnimkou rádioterapie.

„Pacientom budeme poskytovať cytostatickú liečbu, biologickú cielenú liečbu a paliatívnu podpornú terapiu. Novinkou budú aj preventívne prehliadky pre bežných pacientov, na ktoré bude potrebné odporučenie od všeobecného lekára,“ doplnila MUDr. Alexandra Szabová, klinická onkologička nemocnice Svet zdravia Partizánske.


_DSC8398.jpg

_DSC8451.jpg